โบว์แสดงความอาลัย
MEP

RunTextEdit
Time: 22-09-2016 20:49 Head: 28-29 กันยายน 2529 สอบภาคภาษาอังกฤษ โครงการ EP. เฉพาะ ป.1/7 สอบ 29-30 กันยายน 2559 ภาคภาษาไทยสอบ 1-5 ตุลาคม 2559 เปิดเรียน ภาคเรียนที่2/2559 1 พ.ย. 59 xxxxxx ขอเชิญผู้ปกครองเครือข่ายของ EP. ร่วมประชุมพร้อมกัน วันที่ 27กันยายน 2559 เวลา 16.30 น.ณห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 4 ตึกเฉลิมพระเกียรติ 27 กันยายน 2559

Students' show Community Service
Green School Thai Culture
Economic Efficiency

Gr.Sch.:Used Paper Lotus

BY: Prawploy Aksorndee

Waste paper in classrooms can be recycled into new better things. Since a lotus is Anuban LopBuri school symbol, Prawploy has an excellent idea to create a nice meaningful lotus.

Gr.Sch.:Sunny's watering can

BY: Surat Kwatra

Sunny, a grade 6/6 MEP., had a good idea of changing a plastic bottle into a watering can.

Gr.Sch.:To Protect Global Warming

BY: Anchalee Impo

All of MEP. students at Anuban Lop Buri School gathered together,did the best project to protect Global Warming and save and keep environment better for the living. That is one for all and all for one.

Gr.Sch.:MEP. Balloon release

BY: Anchalee Impo

MEP. students promoted how to save and keep water clean to the community around our school and persuad people to take care of environment Go balloons go! And please tell everyone to save the world for all, for the next generation and forever.

Gr.Sch.:Grow plants in school

BY: Anneanchalee

MEP. students practise how to grow plants and take care them at school. They do their best to manage their free time useful.The green plants they have grown make the school view evergreen and nice.

Total 5 Record : 1 Page : 1